فیلم
تماس با ما
خانه
جمعه 23 آذر 1397   01:24:08


 
 جنگ سایبری چیست؟ این بحث جذاب اما خطرناک مطرح است که جنگ سایبری می‌تواند مدل بدون درد و بدون خونریزی جنگ باشد که به این ترتیب پیروزی و شکست در فضای مجازی چندان قابل تفکیک از یکدیگر نیست. در کنار ...