فیلم
تماس با ما
خانه
دوشنبه 28 آبان 1397   15:36:25


 
 

Shadow Brokers

در شرایطی که Wannacry همچنان قربانی می گیرد ، Shadow Brokers راهکارهای نفوذ بیشتری منتشر می کند .


Shadow Brokers


کلمات کليدي
 
امتیاز دهی